Slide background

Passion to success

Slide background

Training & Coaching

Slide background

Interim Management

Slide background

Advies & Consultancy

Slide background

Business Creator

Business creation

Een van de activiteiten in de KFMS portfolio is Business Creation. Hier verstaan we onder “business development PLUS”.

Die plus zit hem in het voortraject. KFMS helpt zijn opdrachtgevers in het vinden van nieuwe markten en het nemen van de beslissing om voor hen de juiste markt te gaan benaderen. Daarna starten wij het markt ontginningsproces. KFMS neemt daarin regie in het opzetten en benaderen van relatie management, op basis van haar eigen netwerk. Onder het regie vallen ook de sales en marketing activiteiten, daadwerkelijk de boer op met de propositie van de opdrachtgever en nieuwe opdrachten binnenhalen en/of nieuwe contacten opdoen.

En dan is het mooi dat wij onze skills, die de opdrachtgever mogelijk mist, kunnen overdragen aan zijn medewerkers om daarna het “stokje” over te laten nemen en zelfstandig voort te gaan. Daardoor is rendement op de gedane investering om KFMS als business creator aan boord te nemen met deze aanpak vanzelfsprekend het resultaat.

 

 

Ons voorbeeld van het uit de praktijk, “groen varen”.

Vanuit de SBIC, het incubatie centrum van ESA te Noordwijk zijn wij in contact gekomen met de start up E-Heli. Hier zijn concepten en technieken vanuit de ruimte die in satellieten gebruikt worden de basis voor een aardse implementatie. E-Heli heeft als doel een helikopter in de markt te zetten die lichter, veel minder lawaai maakt en geen belasting voor het milieu is. Doelen die ook elders zouden kunnen gaan gelden. Dat is onze reden geweest om naar andere industrieën te gaan kijken.

De Overheid heeft in Europees verband het doel om het milieu fors te ontlasten. De maritieme sector zal daar ook aan onderhevig zijn. Nu zijn er al wateren waar verbrandingsmotoren niet of nauwelijks mogen varen. Maar ook op mondiaal niveau is men actief om eisen op te leggen t.a.v. vaartuigen. Reden te meer om het anders te gaan doen.

satelliet   Aan boord zijn vele bronnen die stroom verbruiken. Via de aandrijving wordt de stroom gegenereerd. Tot nu toe op een “vuile manier”.

Aan boord zijn vele bronnen die stroom verbruiken. Via de aandrijving wordt de stroom gegenereerd. Tot nu toe op een “vuile manier”.

E-Heli heeft het concept groen varen verder ingevuld door alle aspecten aan boord in ogenschouw te nemen. De voortstuwing kan middels een schaalbare Electro motor plaatsvinden. De techniek die vanuit de satelliet bouw is opgepakt. De voortstuwing maakt gebruik van waterstof, het opwekken van stroom vindt hier plaats. Door ook hier weer gebruik te maken van een vinding vanuit de ruimtevaart wordt de beschikbare stroom effectief en efficiënt opgeslagen en gebruikt.

 

Het Power Management Unit (PMU) zorgt ervoor dat er geen stroom verlies plaatsvindt en beschikbaar is voor de bronnen in het schip die daar om vragen.

Opslag van waterstof is vaak nog een uitdaging, doch de boot ligt in het water dus H2O voldoende waar de H uit kan worden onttrokken. E-Heli heeft daar een zeer revolutionaire methode voor, dat werkt!

Opslag van waterstof is vaak nog een uitdaging, doch de boot ligt in het water dus H2O voldoende waar de H uit kan worden onttrokken. E-Heli heeft daar een zeer revolutionaire methode voor, dat werkt!

Om onze kans van succes te vergroten is de gehele maritieme sector in kaart gebracht: werk en plezier schepen, diverse lengte etc. De benadering van jachtbouwer is op basis van exclusiviteit en samenwerkend.

De lezer zal begrijpen dat we niet alles hier kunnen beschrijven daar de concurrent altijd mee zit te lezen, vandaar dat we graag met geïnteresseerden in contact willen komen voor een kennismakings-gesprek en eventuele vervolgstappen af te stemmen.