Slide background

Passion to success

Slide background

Training & Coaching

Slide background

Interim Management

Slide background

Advies & Consultancy

Slide background

Business Creator

Ervaringen van onze relaties

Het voorliggende document heeft de titel "Ervaringen van onze relaties" gekregen om de lezer te overtuigen dat er verbeteringen in bepaalde situaties aan te brengen zijn. Situaties die vaak al lang zo zijn en als normaal worden beschouwd en waar een ieder zich aan heeft geconformeerd, ook de nieuwe medewerker, die na een frisse start bemerkt dat hij/zij zich moet aanpassen aan de werkomgeving zoals deze is. En dat vernieuwing of nieuwe, frisse zienswijze niet welkom is. Of nog erger; niet wenselijk zijn, want "we doen het immers al jaren zo..."

1. Valkuilen

Onze aanpak is gericht op het bewust laten worden van bepaalde valkuilen en de cursist middels methoden en technieken helpen in zijn verbeter slag naar effectiviteit en onbewust bekwaam worden. Iemand die bewust is van wat hij mist heeft de gave de oplossing sneller te accepteren.  
In de onderstaande mind map geven wij een selectie van "algemene" valkuilen aan die in onze trainingen boven water worden gebracht en waar de cursist hulp van ons krijgt.

Valkuil

Het niet aanpakken van deze valkuilen, kan uiteindelijk leiden tot een minder gewenste situatie, waarin de klant/gesprekpartner zich niet thuis voelen bij uw organisatie.

2. Deskundigheid

Training van vaardigheden heeft alles te maken met het bewust laten worden van wat men mist (de bekwaamheid). Onze trainingen zijn gericht op professionals in de Business to Business sectoren (B-to-B). De cursist is deskundig in zijn vakgebied. Heeft daar jaren lang voor gestudeerd en is in zijn werkomgeving verder gegroeid in een bepaald specialisme. Vanuit deze specialisten rol wordt hij/zij bij diverse trajecten en/of projecten betrokken en komt daarmee in aanraking met anders denkende , oftewel personen die of wel hun specialisme begrijpen maar deze van hun zelf hoger plaatst dan van uw medewerker, of personen die niet het specialisme hebben en onbegrip met de materie hebben.
Voor uw bedrijf of organisatie een prachtige situatie waarin de kennis en kunde van het specialisme kan worden geëxploiteerd.  

Het gevaar wat hier naar voren komt is dat er geen aansluiting is tussen de "zender en ontvanger".  Dat is het geval als uw medewerker niet in staat is om de ander dat te geven waar deze op zoek naar is (door bijvoorbeeld niet door- te vragen, geen inlevingsvermogen, houding/gedrag, arrogantie etc.). In dat geval wordt de deskundige op "onheuse" feiten beoordeeld, of te wel de deskundigheid van de medewerker wordt in twijfel getrokken. Daarmee komt direct uw dienst en/of bedrijf in een gevaren zone.  
Onze ervaring is dan ook dat deskundigen met de juiste vaardigheden succesvoller zijn en acteren als een professional!

Deskundigheid

De toegevoegde waarden van uw organisatie zal niet in twijfel worden getrokken! 

3. Borging

Door regelmatig de getrainde medewerkers te volgen in het veld wordt men op den duur bewust en bekwaam (zie onderstaande grafiek), om uiteindelijk (volg de rode pijlen) de ideale situatie te bereiken waarin de medewerker onbewust en bekwaam is (het is een deel van zijn/haar aanpak geworden).

Borging

Trainingen en terugkomdagen zijn niet de enige instrumenten om de medewerker bekwamer te krijgen, doch ook het oefenen in het "veld" en tussen collega's kan hiervoor worden aangewend. KFMS heeft ook de mogelijkheid om uw medewerkers te volgen en te begeleiden in hun werk omgeving. Om het succes voor onze opdrachtgever nog groter te maken, is betrokkenheid van het management van het bedrijf of de organisatie een noodzaak, door ook deze de training te laten volgen. Hiermee wordt een eenduidige aanpak gesteld binnen de organisatie en zal men ook intern makkelijker met elkaar communiceren (wederzijds referentie kader). En het management is vaak het voorbeeld voor de medewerker. "Goed voorbeeld doet volgen...".

4. Adviseur

Binnen uw organisatie werken de medewerkers als adviseur, naar diverse andere organisaties waarmee men een project uitvoert, maar ook voor interne processen.  

Een adviseur vult zijn rol goed in door eerst de problematiek van de klant/gesprekspartner duidelijk gesteld te krijgen en de daarbij horende gevolgen en impact vast te stellen. Deze zullen meetbaar en kwantificeerbaar moeten zijn (in tijd en geld). Daarmee wordt de basis gelegd voor begrip van de klant/gesprekpartner voor de geadviseerde oplossing, want de klant/gesprekspartner heeft dit bewustwording proces van de adviseur ondergaan. Ziet dan ook dat zijn probleem met de geadviseerde oplossing inderdaad wordt opgelost.  

De gesprekspartner dient vertrouwen te hebben in "zijn/haar" adviseur. Hoe komt dat vertrouwen? 

In de onderstaande grafiek zijn de aspecten Deskundigheid, Inzicht (transparantheid) en Regie (management) op de drie assen geprojecteerd met op elke hoek een doel: Proces, Inhoud en Relatie. Het vertrouwen neemt toe indien alle aspecten en doelen in ogenschouw worden genomen en gehouden.

Vertrouwen

De adviseur, uw medewerker, kan door hier aandacht aan te blijven geven voorkomen dat de gesprekpartner/klant naar andere alternatieven op zoek gaat. Het vertrouwen zal niet tijdelijk zijn. Wordt dit goed gedaan en consequent, dan ontstaat er een band waar gunning het gevolg van is.

Het blijkt dat wantrouwen tussen personen, afdelingen en organisaties vaak leid tot negativiteit, geen effectiviteit en inefficiëntie.