Slide background

Passion to success

Slide background

Training & Coaching

Slide background

Interim Management

Slide background

Advies & Consultancy

Slide background

Business Creator

Allergie bij bedrijven bij het horen van bepaalde woorden.

Woorden als training, coachen, adviseren associëren aan kosten bij velen in het bedrijfsleven. Hoe naïef kan je zijn? Als opdrachtgever maak je zelf de keuze met welke partij je dit soort ondersteunende activiteiten wilt gaan uitvoeren en ben je zelf bij het maken van afspraken”. Waarom dan niet het ene stapje verder door over het beoogd resultaat te spreken en met elkaar daar naar toe werken?

Partners 

In de huidige markt situatie is een “no cure no pay” situatie absoluut ongewenst, voor beide partijen. Het gemis aan commitment, de vrijblijvendheid, maar zeker de on-professionaliteit naar elkaar. Dit laatste kan ik onderschrijven met het volgende voorbeeld:

Twee partijen gaan met elkaar in zee voor een aantal trainingsdagen. De opdrachtgever wil “no cure no pay” en de leverancier stemt daar mee in. Zijn instemming is logische, gezien het slechte order boek. De afspraak is de medewerkers een aantal vaardigheden te leren. De leverancier van de trainingsdienst doet zijn werk en wacht tot het moment dat het resultaat er is, waarna de opdrachtgever zijn factuur gaat betalen. Tot zover niets vreemd. Maar wat is er afgestemd met betrekking “no cure”, en het termijn waarop dat wordt gemeten, wie doet wat, wie bij opdrachtgever geeft “final go”, hoe wordt er gemeten en op basis van welk gegevens. 

Vaagheden die als er wederzijds commitment is opgelost wordt, want beide partijen hebben dan een belang in het meten van het resultaat, de meet periode en het afrekenen. Beide partijen moeten belang hebben om het zelfde te behalen.

Afrekenen op resultaat is een betere. Hier bereik je met elkaar de situatie (het resultaat) die beide voor ogen hebben, beide partijen hebben een belang. De opdrachtgever heeft een probleem, wat het wel of niet zelf kan omschrijven, zoekt daar een partij bij die een oplossing voor heeft. Alleen al op basis van dit simpele feit, elkaar aanvullen, is de reden om met elkaar de afspraak te maken dat er een inspanning vergoeding ten grondslag ligt. Dit geeft vertrouwen, waar we de laatste –crisis- jaren al zo weinig van ontvangen en gegeven hebben. Let wel die inspanning vergoeding dekt deels de kosten, denk daarbij het brood. Het echte verdienen, het beleg, komt pas als beide bepaald hebben of het beoogd resultaat gehaald is.  Sommige stellen dat dit een bonus is. Larie, het is een uitgestelde betaling tot het effect van diensten is bewezen. 

De afspraken die beide partijen met elkaar moeten maken is: het afrekenmodel. Leg –vooraf- vast wat het doel is van de opdrachtgever (resultaat), wat het probleem is en de aanpak, meet methode, meet periode, openheid om aan de gegevens te komen, moment van vaststelling en uit betaling. Dit is een afspraak tussen twee partijen, bestaande uit twee of meer mensen die met elkaar dit onderschrijven en daarvoor ook aan te spreken zijn. Gaat dit goed? Volmondig kan ik hier “JA” op antwoorden, als er vertrouwen is. En daar gaat het mis.  

Terug naar deze crisis periode waar in we nu zitten sinds 2008. Moeilijke periode die nog steeds niet afgerond is, hoewel er nu een aantal signalen zijn die ons meer positiever gaan stemmen. Het is dus tijd om de bedrijf “assets” lijst weer eens uit de kast te halen en te kijken of je klaar bent voor de markt die gaat komen. Machinepark, huisvesting en andere middelen staan altijd hoog op dat lijstje, maar de medewerker is een sluit post. Zij waren wel de eerste die er uit gingen toen het slecht ging, dus er is een “kosten post” die significant is als je daar in gaat snijden. Nu er een licht signaal is van herstel zou het goed zijn de medewerker als eerste weer positief en gemotiveerd voor de kar te krijgen en dat te laten doen waar het bedrijf voor in de markt staat. Aandacht voor hoe de medewerker zijn werk effectiever kan gaan doen, het wat is al bepaald: het doel van het bedrijf.  Aandacht kan worden vertaald naar de medewerker te helpen in zijn vaardigheden, waarin tevens het werk plezier, de lol, met elkaar dingen te doen wordt meegenomen. Een ploeg medewerkers die dat hebben meegemaakt stellen vaak in een redelijk korte periode het beoogde resultaat veilig. Continue aandacht brengt ook continuïteit in het resultaat.  

Het bovenstaande is mijn pleidooi voor het out of the box denken van de directies en managers en samen met de leverancier van training en coach diensten hier aan te werken. Het rekenmodel is zo gemaakt met elkaar, maar het onderliggend vertrouwen moet groeien. Daarmee zal het eenmalig maken van een resultaat afrekening tussen twee partijen niet het doel moeten zijn, dan wordt het aspect vertrouwen continue een zorg van aandacht. De leverancier vergaart kennis van de medewerkers, leert het bedrijf kennen, kan mee denken in nieuwe situaties, een investering die zo maar ontstaat als de leverancier niet klaar is na een (1) klus. 
Over een langere periode met elkaar samenwerken, met oog op beider belangen, levert ook de mogelijkheid het beoogd resultaat beter te meten en met elkaar af te rekenen. Maak leverancier deelgenoot van de bedrijfsvoering. De opstap voor partnerschap!

Partners