Slide background

Passion to success

Slide background

Training & Coaching

Slide background

Interim Management

Slide background

Advies & Consultancy

Slide background

Business Creator

Hersenstichting

www.hersenstichting.nl

Doel:
De Hersenstichting wil actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland. Daarom initiëren wij nieuwe kennisontwikkeling vanuit maatschappelijke relevantie en vertalen we bestaande kennis naar praktische toepassingen.

De Hersenstichting

De kernwaarden:

  • Deskundig We komen voort uit de wetenschapswereld, we weten er de weg en kennen de mensen. Dat bevestigt onze autoriteit op het gebied van hersenwetenschap en helpt ons bij het behalen van resultaten op dit gebied. Én het bepaalt hoe we werken: zorgvuldig, integer en toetsbaar. Zodat mensen ons onomstotelijk kunnen vertrouwen. Met hun gezondheid, met hun geld, hun inzet en hun vragen. 
  • Verhelderend De hersenwetenschap is complex. Het is onze kracht en taak om bestaande en nieuwe kennis en inzichten te vertalen naar begrijpelijke voorlichting en, waar mogelijk, naar praktische toepassingen. Direct en duidelijk. Zodat iedereen er zijn eigen ding mee kan doen. Diezelfde helderheid trekken we door in onze financiële verslaglegging, in de manier waarop we (samen)werken en in onze communicatie.
  • Verbindend We leggen de link. Tussen wetenschap en gezonde hersenen, tussen patiënten en participatie, tussen voorlichting en voorkómen. En wij zíjn de link. We brengen alles bij elkaar: partijen, kennis, geld. We smeden verbanden waar we zelf soms wel, soms geen onderdeel van zijn. Daarbij treden we graag buiten de geijkte paden omdat juist uit onverwachte verbindingen nieuwe krachten ontstaan.

Aanleiding
Door een toevallig telefoontje een aantal jaren geleden werd mij gevraagd iets te gaan doen voor deze stichting. Zoals zo velen maak je een omtrekkende beweging, maar de dame hield vol en beantwoorden mij tegenwerping “er blijft veel geld hangen aan de rand zaken, zoals directie salarissen”. Zij gaf me inzage van de kosten. Ik werd toen en ben dat nog steeds overtuigd dat de hersenstichting het minst aan afroming doet voor het afdekken van de intern kosten.  

Het gevolg is dat wij jaarlijks de collecte in de gemeente waar KFMS ooit is begonnen, Warmond, verzorgen.