Slide background

Passion to success

Slide background

Training & Coaching

Slide background

Interim Management

Slide background

Advies & Consultancy

Slide background

Business Creator

Ronald McDonald

www.kinderfonds.nl

Doel:
Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen en als zodanig aan het welzijn van families met een ziek of gehandicapt kind in Nederland. Daarom ontwikkelt, ondersteunt en exploiteert het Kinderfonds voorzieningen die concreet bijdragen aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.

Ronald McDonald huis

De vier kernwaarden van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn:

  • Focus op welzijn van kinderen
  • Waarderen van mensen in de organisatie (vrijwilligers en betaalde krachten)
  • Trouw aan partners
  • Transparant, verantwoordelijk en ethisch

Aanleiding:
Als gezin zijn wij enorm geholpen destijds vlak na de te vroege geboorte van onze dochter, Fleur, door naast het Radboud ziekenhuis te Nijmegen te kunnen verblijven in het Ronald Mc Donald huis. Deze hulp is bepalend geweest voor het verder leven en onze verbondenheid met het Kinderfonds.
Zowel het huis Nijmegen en Leiden heeft ons interesse en ontvangen onze jaarlijkse bijdragen.

Tevens is KFMS lid van het Ronald McDonald Business Breakfast club te Leiden, wat een maandelijkse bijeenkomst inhoud voor bedrijven en instellingen in Leiden en omstreken. Hiermee wordt een ondersteuning georganiseerd voor het Ronald Mc Donald huis te Leiden. De deelnemers, allen ondernemers, ontmoeten elkaar met een tweeledig doel: contact leggen (netwerken) en basis leggen voor het huis