Slide background

Passion to success

Slide background

Training & Coaching

Slide background

Interim Management

Slide background

Advies & Consultancy

Slide background

Business Creator

Gebruik Hybride bronnen in de maritieme sector of te wel Groen Varen.

December 2015

Mondiaal is men ervan overtuigd dat de uitstoot van vervuiling in het milieu niet meer kan, zelfs sterk af moet nemen om de aarde leefbaar te houden. Diverse landen hebben zich gecommitteerd om hun lokale wetgeving daarop in te richten en eisen te stellen ten aan zien van motoren die momenteel op fossiele brandstof lopen. De zoektocht en het ontwikkelen van alternatieve bronnen is al jaren aan de gang en waterstof is daarin een van.

Lees meer...

Ronald McDonald

www.kinderfonds.nl

Doel:
Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen en als zodanig aan het welzijn van families met een ziek of gehandicapt kind in Nederland. Daarom ontwikkelt, ondersteunt en exploiteert het Kinderfonds voorzieningen die concreet bijdragen aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.

Lees meer...

Hersenstichting

www.hersenstichting.nl

Doel:
De Hersenstichting wil actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland. Daarom initiëren wij nieuwe kennisontwikkeling vanuit maatschappelijke relevantie en vertalen we bestaande kennis naar praktische toepassingen.

Lees meer...

Blue Cap Foundation

www.thebluecap.com

Doel:
De stichting wil zwembaden in binnen- en buitenland veiliger maken door het voorkomen van ongevallen waarbij zwemmers aan roosters worden vastgezogen. Hierbij gaat het zowel om het vacuüm zuigen van lichaamsdelen aan roosters als het verstrikt raken van haren achter roosters. De stichting staat voor een pragmatische aanpak met resultaat op korte termijn. The Blue Cap Foundation heeft geen winstoogmerk.

Lees meer...

Jong Ondernemen

www.jongondernemen.nl

Doel:
Jongeren inspireren en uitdagen om te bouwen aan een ondernemende toekomst.

Jong Ondernemen is hét platform voor educatie van ondernemerschap
Jong Ondernemen is een ondernemende stichting die het mogelijk maakt dat jongeren tijdens hun opleiding gaan ondernemen. Jong Ondernemen vindt dat je ondernemerschap niet (alleen) in theorie kunt leren, maar het vooral moet DOEN. De stichting streeft een substantiële bijdrage na voor een betere economische toekomst van Nederland. Deze toekomst valt of staat met de mate van ondernemerschap van de jongeren van nu.

Lees meer...

Sponsoring

In de omgeving van Leiden zijn twee sport verenigingen waar wij het nodige in de vorm van hand en spandiensten en sponsoring leveren.

Lees meer...